Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

10 Rahoitusvarat ja -velat
             
         
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset sekä Käteiset varat.
             
    2010
Milj. € Kp-arvo Korkotuotot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinko-
tuotot
             
RAHOITUSVARAT          
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat          
  Johdannaissopimukset 157 74 -27 - -
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 3 280 34 311 - 3
             
  Lainat ja muut saamiset 626 17 20 - -
             
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 097 509 267 -29 72
             
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 21 161 634 571 -29 75
             
RAHOITUSVELAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat          
  Johdannaissopimukset 111 - -    
             
  Muut rahoitusvelat 2 077 -106 -25    
             
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 187 -106 -25    
             
    2009
Milj. € Kp-arvo Korkotuotot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
Tappiot
Osinko-
tuotot
             
RAHOITUSVARAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat          
  Johdannaissopimukset 162 46 74 - -
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 2 579 25 377 - 1
             
  Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset - 0 - - -
             
  Lainat ja muut saamiset 801 18 7 - -
             
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 075 569 178 -227 122
             
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 18 616 658 637 -227 123
             
RAHOITUSVELAT          
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat          
  Johdannaissopimukset 127 -      
             
  Muut rahoitusvelat 1 971 -87      
             
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 098 -87      
             
             
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan