Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

3 Korvauskulut  
                 
Vahinkovakuutustoiminta  
                 
  2010 2009  
Milj. € Brutto Jälleenva-
kuuttajien osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien osuus
Netto  
Vahinkovakuutus              
  Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut              
  Maksetut korvaukset -1 555 20 -1 534 -1 345 23 -1 321  
  Kannansiirtokulut 14 - 14 - - -  
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -782 110 -672 -674 67 -607  
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -605 17 -588 -631 18 -613  
  Korvausten selvittelykulut -13 - -13 -8 - -8  
  Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -9 - -9 -15 - -15  
  Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -2 950 147 -2 803 -2 673 108 -2 564  
                 
  Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut              
  Maksetut korvaukset -1 149 96 -1 053 -1 103 66 -1 037  
  Eläkemuotoiset korvaukset -28 - -28 -25 - -25  
  Kannansiirtokulut -5 - -5 -14 14 0  
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 743 -103 640 703 -36 667  
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 592 -33 559 513 -31 482  
  Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 154 -40 113 74 13 87  
                 
  Maksetut korvaukset              
  Maksetut korvaukset -2 704 116 -2 588 -2 448 89 -2 358  
  Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -39 - -39 -34 - -34  
  Kannansiirtokulut 9 - 9 -14 14 0  
  Maksetut korvaukset yhteensä -2 734 116 -2 618 -2 496 103 -2 393  
                 
  Korvausvastuun muutos              
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -39 7 -32 29 31 61  
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -13 -16 -29 -109 -13 -122  
  Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 3 - 3 -8 0 -8  
  Korvausten selvittelykulut -13 - -13 -15 0 -15  
  Korvausvastuun muutos yhteensä -62 -9 -71 -103 18 -85  
                 
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 796 107 -2 689 -2 598 121 -2 477  
                 
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2010 korvausvastuu oli 281 milj. euroa (290). Diskonttaamaton määrä oli 472 milj. euroa (444). Muutokset johtuvat sekä valuuttakurssivaikutuksista että arvioidun maksutavan pidennyksestä.  
                 
                 
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%) 2010 2009
  Ruotsi           1,3 % 1,5 %
  Suomi           3,1 % 3,2 %
  Tanska           2,0 % 2,0 %
                 
                 
Henkivakuutustoiminta              
           
    Maksetut korvaukset Korvausvastuun muutos Korvauskulut
Milj. € 2010 2009 2010 2009 2010 2009  
Vakuutussopimukset              
  Henkivakuutus              
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -68 -76 1 -2 -67 -78  
  Muut vakuutukset 0 -2 0 0 0 -2  
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -153 -121 -2 1 -155 -120  
  Yhteensä -222 -199 -1 -1 -223 -200  
                 
  Eläkevakuutus              
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -331 -306 -64 -65 -395 -371  
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -10 -6 -1 -1 -11 -7  
  Yhteensä -342 -312 -65 -66 -407 -378  
                 
  Jälleenvakuutus -1 0 0 0 -1 0  
                 
Vakuutussopimukset yhteensä -564 -511 -66 -67 -629 -577  
                 
Jälleenvakuuttajien osuus 4 4 0 0 4 4  
                 
Vakuutussopimukset yhteensä -560 -507 -66 -67 -626 -574  
                 
Sijoitussopimukset              
  Kapitalisaatiosopimukset              
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -37 -27 - - -37 -27  
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -181 -27 - - -181 -27  
  Sijoitussopimukset yhteensä -218 -53 - - -218 -53  
                 
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -778 -560 -66 -67 -844 -628  
                 
                 
Maksetut korvaukset korvauslajeittain              
                 
Milj. €         2010 2009  
Vakuutussopimukset              
  Henkivakuutus              
  Takaisinostot         -9 -15  
  Kuolemantapauskorvaukset         -26 -24  
  Säästösummien takaisinmaksut         -26 -32  
  Vahingonselvittelykulut         0 0  
  Muut         -8 -8  
  Yhteensä         -69 -78  
                 
  Sijoitussidonnainen henkivakuutus              
  Takaisinostot         -90 -71  
  Kuolemantapauskorvaukset         -23 -21  
  Säästösummien takaisinmaksut         -40 -29  
  Vahingonselvittelykulut         - 0  
  Muut         - 0  
  Yhteensä         -153 -121  
                 
  Eläkevakuutus              
  Maksetut eläkkeet         -303 -291  
  Takaisinostot         -24 -9  
  Kuolemantapauskorvaukset         -4 -7  
  Vahingonselvittelykulut         0 0  
  Muut         - 0  
  Yhteensä         -331 -306  
                 
  Sijoitussidonnainen eläkevakuutus              
  Maksetut eläkkeet         -2 -1  
  Takaisinostot         -7 -3  
  Kuolemantapauskorvaukset         -2 -1  
  Muut         0 0  
  Yhteensä         -10 -6  
                 
Jälleenvakuutussopimukset         -1 0  
                 
Vakuutussopimukset yhteensä         -564 -511  
                 
Jälleenvakuuttajien osuus         4 4  
                 
Vakuutussopimukset yhteensä         -560 -507  
                 
Sijoitussopimukset              
  Kapitalisaatiosopimukset              
  Takaisinostot         -23 -1  
  Säästösummien takaisinmaksut         -14 -26  
  Muut         - 0  
  Yhteensä         -37 -27  
                 
Sijoitussopimukset              
  Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset              
  Takaisinostot         -178 -25  
  Säästösummien takaisinmaksut         -2 -2  
  Yhteensä         -181 -27  
                 
Sijoitussopimukset yhteensä         -218 -53  
                 
Maksetut korvaukset, brutto         -782 -564  
Maksetut korvaukset, netto         -778 -560  
                 
Konserni yhteensä         -3 533 -3 105  
                 
                 
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan