Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

5 Henkilöstökulut
               
Vahinkovakuutustoiminta        
               
Milj. €         2010 2009
Henkilöstökulut            
  Palkat ja palkkiot         -340 -330
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut         -9 -4
  Eläkekulut            
  - maksupohjaiset järjestelyt         -41 -49
  - etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31)         -22 -26
  Muut henkilösivukulut         -68 -62
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä         -479 -470
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Henkilöstökulut            
  Palkat ja palkkiot         -27 -23
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut         -2 -1
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt         -4 -3
  Muut henkilösivukulut         -3 -2
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä         -35 -29
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €         2010 2009
Henkilöstökulut            
  Palkat ja palkkiot         -7 -7
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut         -4 -1
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt         -1 -2
  Muut henkilösivukulut         -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä         -13 -11
               
Konserni yhteensä         -527 -510
               
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 37 Kannustinjärjestelmät.
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan