Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

6 Liiketoiminnan muut kulut
               
Vahinkovakuutustoiminta        
               
Milj. €         2010 2009
  Tietohallintokulut         -97 -93
  Muut henkilöstökulut         -16 -16
  Markkinointikulut         -44 -39
  Poistot         -19 -20
  Vuokrat         -50 -46
  Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos         8 13
  Ensivakuutuksen palkkiot         -151 -139
  Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot         16 18
  Muut         -149 -117
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä         -501 -439
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
  Tietohallintokulut         -11 -11
  Muut henkilöstökulut         -1 -1
  Markkinointikulut         -4 -4
  Poistot         -5 -3
  Vuokrat         -3 -3
  Ensivakuutuksen palkkiot         -5 -4
  Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot         -1 -2
  Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot         2 1
  Muut         -20 -19
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä         -49 -46
               
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Vuonna 2010 vahinkovakuutuksen erään sisältyy myös yhteistakuuerän purkamisesta syntynyt kulu 25 milj. euroa.
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €         2010 2009
  Tietohallintokulut         -1 -1
  Muut henkilöstökulut         0 0
  Markkinointikulut         -1 -1
  Poistot         0 0
  Vuokrat         -1 -3
  Muut         -8 -12
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä         -11 -17
               
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         15 7
               
Konserni yhteensä         -547 -495
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan