Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
               
           
Milj. €         2010 2009
Vakuutusmaksutuotot         3 894 3 643
Korvauskulut         -2 943 -2 717
Liikekulut         -671 -640
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut         0 0
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto         168 201
Vakuutustekninen kate         449 488
Sijoitustoiminnan nettotuotto         516 423
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto         -226 -261
Muut tuotot ja kulut         -32 -6
Liikevoitto         707 644
               
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista          
               
Milj. €         2010 2009
  Korvausten hoitokulut (korvauskulut)         -253 -239
  Vakuutusten hankintamenot (liikekulut)         -452 -432
  Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut)         -243 -239
  Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut)   -24 -22
  Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut)         -8 -7
  Yhteensä         -980 -939
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan