Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
                 
             
Milj. € Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottoriajo-neuvot, muut luokat Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
  Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
  2010 621 662 1 106 131 1 261 180 6
  2009 565 637 994 128 1 157 168 4
  Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
  2010 597 666 1 075 129 1 226 179 5
  2009 555 640 1 018 128 1 142 165 3
  Korvauskulut, brutto 1)              
  2010 -401 -541 -799 -98 -918 -105 0
  2009 -419 -545 -722 -64 -798 -100 -1
  Liikekulut, brutto 2)              
  2010 -106 -128 -169 -25 -186 -29 0
  2009 -108 -128 -166 -25 -185 -27 0
  Jälleenvakuutustoiminnan tulos              
  2010 -11 0 -2 -2 -31 -30 0
  2009 0 0 -1 -20 -64 -2 0
  Vakuutustekninen tulos              
  2010 79 -4 106 4 90 15 4
  2009 28 -32 130 18 94 37 2
                 
Milj. € Oikeus- turva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleenva-kuutus Eliminoinnit Yhteensä  
  Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto  
  2010 29 113 4 109 84 -4 4 189  
  2009 23 102 3 776 117 -6 3 888  
  Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto  
  2010 27 108 4 012 88 -4 4 095  
  2009 19 97 3 767 98 -6 3 860  
  Korvauskulut, brutto 1)              
  2010 -16 -99 -2 977 -70 -2 -3 049  
  2009 -12 -77 -2 738 -103 3 -2 838  
  Liikekulut, brutto 2)              
  2010 -5 -27 -676 -10 0 -686  
  2009 -4 -6 -649 -10 1 -658  
  Jälleenvakuutustoiminnan tulos              
  2010 0 -19 -95 13 3 -80  
  2009 0 3 -83 3 2 -77  
  Vakuutustekninen tulos              
  2010 5 -37 264 20 -3 281  
  2009 4 18 297 -11 1 287  
                 
  1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 253 milj. euroa (239).  
  2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 25 milj. euroa (23) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 24 milj. euroa (22).  
                 
                 
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan